JESTEM! PAMIĘTAM! CZUWAM!

Środek wakacji... Najcieplejszy miesiąc w roku dobiega końca... Wielkie poruszenie. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi z całej Polski pakuje plecaki, żegna rodziny i z różańcem  w ręku rozpoczyna wędrowanie do duchowej stolicy Polski. Tak właśnie rozpoczyna się Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Z miast i wiosek promieniście zdążają w jednym kierunku – do swojej Matki. Idą  w grupach, rzadziej zupełnie samotnie. Czas na chwilę zatrzymuje wskazówki. Tu nie ma limitów wiekowych, a rytm nadaje wspólna modlitwa, niełatwy marsz i wspólnota. Kto idzie? Dosłownie każdy. Najwięcej ludzi młodych, bo przejść z Elbląga do Częstochowy to niemały wysiłek fizyczny, ale tak naprawdę każdy ma szansę. Wędrują całe rodziny z dziećmi w wózkach, studenci, ludzie pracy na urlopach, emeryci... Wielu idzie w konkretnym celu: dziękczynienie za zdaną maturę, prośba o uzdrowienie bliskiego z choroby, w poszukiwaniu dobrej żony.

Wielu wybiera pielgrzymkę, bo potrzebuje poruszenia, nowego wiatru w żagle, podładowania duchowych akumulatorów. Nie jest łatwo. Czasami można przyrównać do pielgrzymów biblijne słowa: „Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew...” (Ps 126, 6a) – zwłaszcza widząc zmarnowane twarze pod koniec każdego dnia wędrówki. Ale gdy wracają do Elbląga, pasuje bardziej dalsza część tego samego zdania, gdy psalmista mówi: „...lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy” (Ps 126, 6b).

Więcej…

 

Tajemnica Trójcy Świętej

Wielu z was bardzo lubi rozwiązywać wszelkiego rodzaju zagadki, a im są one trudniejsze, tym ciekawsze. Niekiedy bardzo długo szukamy rozwiązania, które następnie okazuje się tak proste, że aż chwytamy się za głowę i mówimy: to takie proste, a ja nie mogłem (-am) tego odgadnąć. Dzisiaj mam dla was zagadkę, którą zapewne bardzo szybko rozwiążecie, a brzmi ona następująco: Jest Jeden, ale w Trzech Osobach? – Bóg w Trójcy Jedyny!

Od wieków ludzie próbowali przeniknąć tę wielką tajemnicę naszej wiary. Jak to jest możliwe, że jest Jeden Bóg w Trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty?

Niektórzy święci, tę ważną prawdę próbowali przybliżać przez proste porównania. Na przykład św. Patryk, kiedy głosił Dobrą Nowinę w Irlandii, o Trójcy Świętej mówił, posługując się listkiem koniczyny, który składa się jakby z trzech części, a mimo to stanowi jeden listek. Musimy jednak pamiętać, że żadne z porównań tak naprawdę nie wyjaśni nam, na czym polega tajemnica Trójcy Świętej. W ten sposób możemy poznać jedynie jej okruszyny. Człowiek swoim rozumem nie jest bowiem w stanie przeniknąć Pana Boga, ale to nie znaczy, że stawianie takich pytań jest czymś złym. Świadczy raczej o tym, że o Nim myślimy, że jest dla nas Kimś ważnym i dlatego chcemy Go bliżej poznać.

Więcej…

 

List do wiernych Diecezji Elbląskiej na uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2014 roku

Drodzy Siostry i Bracia we wspólnej wierze, którą wyznaje Kościół!

Obchodzimy dziś uroczyste wspomnienie zesłania Ducha Świętego. Otrzymali Go Maryja, Apostołowie i jeszcze inni wyznawcy Chrystusa. Było to w dniu 50 po zmartwychwstaniu Pana w Jerozolimie. Na modlącą się wytrwale grupę uczennic i uczniów Chrystusa, zstąpił Duch Święty. Doznali oni głębokiego przeżycia. W jednej chwili pozbyli się lęku. Ustąpił smutek i apatia. W takim stanie znajdowali się po ukrzyżowaniu i śmierci Jezusa. Gdy zstąpił Duch Święty odzyskali radość, pokój serca i odwagę, a także energię do działania. Pod wpływem Ducha Świętego Apostołowie powiązali w całość wydarzenia z niedawnej przeszłości. Jezus umarł, ale Bóg wskrzesił Go z martwych. Zmartwychwstały odszedł do Ojca. Odtąd zaczął się czas Ducha Świętego i Kościoła, który ma w świecie dawać świadectwo o Chrystusie.

Jezus przezwyciężył śmierć, ponieważ Bóg jest mocny i dobry. Dzięki zwycięstwu Chrystusa przed każdym człowiekiem otwiera się perspektywa nadziei życia i szczęścia na zawsze, pomimo chorób, umierania i śmierci. Duch Święty pochodzi od Boga Ojca. Został dany Kościołowi i światu, aby otwierał ludzi na blask prawdy, skądkolwiek przychodzi. Duch Święty sprawia, że lud Boży trwa w wierze. cd. na str. 4

Oczyszczające i uświęcające tchnienie Bożego Ducha sprawia, że nasze sumienia zaczynają reagować prawidłowo. Opowiadają się za dobrem i sprzeciwiają się złu. Duch Święty sprawia, że w Kościele dorastają nowi święci i dokonuje się złożony proces nawrócenia grzeszników.

Duchu Święty! Zstąp na nowo i odnów naszą codzienność. Odnów nasze osobiste życie, nasze serca, Odnów też nasze małżeństwa i rodziny, zwłaszcza dotknięte konfliktem i zagrożone rozpadem. Wesprzyj chorych w ich cierpieniu i osamotnieniu. Wesprzyj poprzez życzliwych ludzi osoby żyjące w biedzie. Umocnij kapłanów i osoby, które starają się żyć według rad ewangelicznych.

Spraw odrodzenie duchowe naszego kraju, naszej ojczyzny. Duchu Święty, Pocieszycielu, Wspomożycielu   i Obrońco, przyjdź!

Bp Jacek Jezierski

Biskup Elbląski

 

ŚWIETO DZIĘKCZYNIENIA

Idea budowy Świątyni sięga czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wzniesienie Świątyni Opatrzności Bożej uchwalili w 1791 roku posłowie Sejmu Czteroletniego.

Na język architektury przełożona została symbolika czterech dróg, którymi Polacy dążyli do wolności: Modlitwy, Cierpienia, Oręża i Kultury. Obecnie drogi te, zdaniem Jego Eminencji Ks. Józefa Kard. Glempa, zmieniły się w konkretne zadania dla społeczeństwa. Sacrum Świątynia ma być swoistą formą historycznego traktu, który pozwoli ujrzeć historię Polski poprzez pryzmat działania Opatrzności Bożej. Strukturę tej drogi tworzą cztery kaplice: Chrztu, Maryjna, Cierpienia i Pojednania oraz Wolności, pomiędzy którymi znajdują się stacje, obrazujące najważniejsze momenty naszej historii. Uświadamiają one, w jaki sposób drogi ojczyzny ziemskiej prowadzą ku ojczyźnie niebieskiej. Świątynię obejmują cztery portale, symbolizujące drogi do wolności, w których ujęte jest Sacrum i Wotum Narodu. Świątynia została zaprojektowana jako jednoprzestrzenne wnętrze, zapewniające poczucie wspólnoty wiernych.


 


PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA POD WEZWANIEM ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W ELBLĄGU

UL. SOBIESKIEGO 37, 82-300 ELBLĄG, TEL.: 55 648 50 20,

WWW.RAFALK-ELBLAG.PL

NR KONTA: PKO BP 72 1020 1752 0000 0102 0069 6047

PRASA KATOLICKA