Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. Mt 28, 1-8

Z okazji Świąt Paschalnych życzymy Wam, drodzy Parafianie i Goście, aby Pan, który powstał z martwych był dla Was jedynym przewodnikiem na drodze ku świętości; niech odnawia Waszego ducha i budzi do dzieł, które sam przygotował.  Niech umiera w Was człowiek stary, a rodzi się nowy przepełniony Bożą miłością i radością. Niech Jego blask odbija się w Was samych, abyście mogli to światło przekazywać w swoich rodzinach, miejscach nauki i pracy oraz wszystkim potrzebującym.

Ks. Wojciech Zwolicki
Ks. Tomasz Wieczorek
Ks. Adam Skrzyński
Ks. Piotr Bryk
Diakon Sławomir Milde

 

Jan Paweł II - Papież Bożego Miłosierdzia

Pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II był bardzo bogaty w różne wydarzenia i dokumenty, które przypomniały i systematyzowały na nowo doktrynę Kościoła.

Jednym z charakterystycznych jego przejawów było zwrócenie uwagi na Boże miłosierdzie. Jan Paweł II był jednym z gorliwszych czcicieli i propagatorów jego kultu. Druga encyklika „Dives in misericordia” z 1980 roku Papieża Polaka wskazywała na szczególny rys, pod jakim przebiegnie ten pontyfikat.

Jan Paweł II ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego oraz doprowadził do kanonizacji Siostrę Faustynę, której objawiał się Jezus Miłosierny. Pod koniec swego pontyfikatu w 2002 roku, w czasie pielgrzymki do Polski, dokonał aktu zawierzenia rodzaju ludzkiego Bożemu miłosierdziu. To są najważniejsze fakty, którym towarzyszyła codzienna pobożność Papieża ukierunkowana na Boże miłosierdzie, którego kult w tym czasie rozprzestrzenił się błyskawicznie i samoczynnie na całym świecie. Niniejszy tekst ma przybliżyć najważniejsze punkty nauczania Jana Pawła II dotyczące miłosierdzia Bożego.


 

Więcej…

 

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!

Tegoroczny okres Wielkiego Postu jest nie tylko czasem przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, ale jednocześnie czasem przygotowania do niezwykłego wydarzenia – kanonizacji dwóch papieży: bł. Jana XXIII i naszego umiłowanego rodaka – bł. Jana Pawła II. Często widzieliśmy Jana Pawła II wspartego o Krzyż Chrystusa. To obraz – symbol, klucz do jego świętości. On sam mówił, że papież ma być „przewodnikiem po tajemnicy Świętego Krzyża”. Poprzez rozważania Drogi Krzyżowej, którą poprowadzę tradycyjnie w Wielką Środę ulicami naszego Miasta chcemy pójść za tym wielkim przewodnikiem, by uczyć się łączyć nasze życiowe krzyże z Krzyżem Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

Więcej…

 


PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA POD WEZWANIEM ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W ELBLĄGU

UL. SOBIESKIEGO 37, 82-300 ELBLĄG, TEL.: 55 648 50 20,

WWW.RAFALK-ELBLAG.PL

NR KONTA: PKO BP 72 1020 1752 0000 0102 0069 6047

PRASA KATOLICKA