Poświęcić czas Matce!

Bardzo często to właśnie w Dniu Matki mamy możliwość zatrzymania się na chwilę i poświęcenia czasu własnej matce. Częstokroć dzieje się tak, że po wyfrunięciu dzieci z gniazda rodzinnego bardzo dużo matek spędza czas w samotności, czekając na odwiedziny, czy telefon od zapracowanych dzieci.

Pamiętajmy więc, że nawet drobny gest w ich stronę, szczególnie w dniu matczynego święta, może osłodzić trudy samotnej starości. W polskiej tradycji opieka nad matką jest dowodem szacunku dla niej – oddanie matki do domu opieki bywa nadal oceniane negatywnie. Zapraszam 26 maja na godz. 17.30 do naszego kościoła by wspólnie  z Najświętszą Maryją Panną wypraszać u Boga, potrzebne łaski dla Matek żyjących a dla zmarłych o szczęście wieczne.

Dzień Matki to dobra okazja na uczczenie matki, na spędzenie tego dnia właśnie z nią – jeśli z jakiś ważnych powodów jesteśmy daleko od mamy, to warto na ten dzień pozostawić swoje obowiązki, wziąć urlop i spędzić go właśnie z mamą.

 

CZYTAJ BIBLIĘ RAZEM Z NAMI!

Za nami pierwszy miesiąc lektury Pisma Świętego. Czy się udało? Nie wolno się poddawać. Zapraszamy! Oto grafik na kolejny miesiąc - czerwiec. Powodzenia!

Więcej…

 

I Komuna Święta

Pierwsza Komunia Święta jest najważniejszym wydarzeniem w życiu dziecka. Potrzebne jest odpowiednie przygotowanie. Księże Marku, na czym polega solidne przygotowanie do tej uroczystości?

Pierwsza Komunia Święta to dla dziecka i dla jego rodziców szansa na przeżycie wielkiego święta miłości Boga do człowieka. Eucharystia wraz z Komunią Świętą jest niezwykłym darem Boga, który pragnie być pokarmem dla człowieka już tu, w doczesności.    Los każdego z nas w dużej mierze zależy od tego, czym się karmimy na co dzień. Ważna jest zdrowa żywność dla naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy nasz umysł i nasze serce.

Więcej…

 

TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE

Ewangelia opowiada, że "Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. (…) A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 35-38). Te słowa nas zaskakują, ponieważ wszyscy wiemy, że trzeba najpierw zaorać, posiać i uprawiać, aby móc potem, w odpowiednim czasie, zebrać obfity plon. Jezus natomiast mówi, że "żniwo jest wielkie". Kto zatem pracował, żeby osiągnąć taki rezultat? Odpowiedź jest tylko jedna: Bóg. Oczywiście polem, o którym mówi Jezus, jest ludzkość, jesteśmy nim my. A skuteczne działanie, którego efektem jest "obfity owoc", to łaska Boga, jedność z Nim (por. J 15, 5). Modlitwa, której Jezus oczekuje od Kościoła, dotyczy zatem prośby o to, by wzrastała liczba osób, które służą Jego królestwu. Św. Paweł, który był jednym z tych "współpracowników Boga", niestrudzenie poświęcał się sprawie Ewangelii i Kościoła. Ze świadomością człowieka, który osobiście doświadczył, że zbawcza wola Boga jest niezgłębiona, a inicjatywa łaski jest źródłem każdego powołania, Apostoł przypomina chrześcijanom z Koryntu: "Wy jesteście uprawną rolą Bożą" (por. 1 Kor 3, 9). Dlatego w naszym sercu rodzi się najpierw zdumienie obfitym plonem, którym tylko Bóg może obdarzyć; następnie wdzięczność za miłość, która nas zawsze uprzedza; wreszcie uwielbienie za dzieło dokonane przez Niego, które wymaga od nas dobrowolnego przyłączenia się do działania razem z Nim i dla Niego.

Więcej…

 


PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA POD WEZWANIEM ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W ELBLĄGU

UL. SOBIESKIEGO 37, 82-300 ELBLĄG, TEL.: 55 648 50 20,

WWW.RAFALK-ELBLAG.PL

NR KONTA: PKO BP 72 1020 1752 0000 0102 0069 6047

PRASA KATOLICKA